Verhuizen naar het World Trade Center

Het WTC in Amsterdam is met ruim 300 inwonende bedrijven een stad op zich. Vrijwel wekelijks komen er bedrijven bij en gaan er weer bedrijven weg. Ook verhuizen er nog bedrijven van de ene naar de andere toren. Vandaar dat het WTC voor verhuizingen een speciale bijlage in hun huishoudelijk regelement heeft gemaakt. In deze bijlage staat vermeld aan welke voorwaarden er voor de verhuizing dient te worden voldaan, welke materialen er mogen worden gebruikt en waar vrachtwagens mogen worden geplaatst. Tevens dient de verhuizing minimaal 2 dagen van tevoren bij het servicepoint te worden aangemeld. Al met al toch wel wat zaken waarmee rekening gehouden dient te worden. Best handig om een verhuisbedrijf in de arm te nemen dat van de hoed en de rand weet. Toevallig is M&M Verhuizingen zo’n verhuisbedrijf. En aangezien wij het WTC op ons duimpje kennen, kunnen wij u ook nog eens een zeer voordelige offerte aanbieden.

Bel ons op 020-8208252 of vraag een offerte aan